20

Jan 2015

Enorm veel mensen hebben niet het geluk te beschikken over een grote tuin. Andere mensen hebben dan weer de pech te moeten kijken op de afschuwelijke muur van de buren. Om deze kwaaltjes op te lossen kunnen we werken in de andere richting; Het horizontale van de tuin draaien we met 90°.